21 férfit tesz tanúságot a Szent József-év alkalmából

Férjek és családapák tanúságtételét hozza élénk a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség. Hogyan és miért? Írásunkban erre adunk választ:

Ferenc pápa Atyai szívvel kezdetű apostoli levelében meghirdette a Szent József-évet, a 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig terjedő időszakban. Ebbe kapcsolódik be a lelkészség azzal, hogy az elkövetkezendő időszakban fókuszba helyezi a férfiak – különösképpen férjek és családapák – szerepét, amelyek példaként szolgálhatnak az ifjúság előtt. 

A Lelkészség kiemelt célja, hogy kísérje a fiatalokat a felelős felnőtté válás útján, ezért elhatároztuk, hogy 2021-ben 21 férjet vagy családapát kérdezünk meg arról, hogy a mindennapokban, hogyan segíti a családját a hitbeli növekedés útján. Szeretnénk olyan példákat közzétenni, amelyek által bátorítjuk embertársainkat a krisztusi út megélésére a családi hétköznapokban. Célunk, hogy ne csak elgondolásokat közöljünk, hanem konkrét tettekre, jó gyakorlatokra, a szeretet tevékeny oldalára világítsunk rá.

Atyai szívvel kezdetű levelében, a Szentatya több lényeges pontra hívja fel a figyelmet Mária jegyese, Jézus nevelőapja személyével kapcsolatban. Rámutat a köz emberének jelentőségére, mindazoknak a szerepére, akik a hétköznapokban, távol a rivaldafénytől, türelemmel hintik maguk körül a reményt és a felelős magatartást. Kihangsúlyozza, hogy Szent József úgy fejezte ki konkrétan apai szerepét, hogy háttérbe állította magát, és szeretettel a Megváltó szolgálatának szentelte életét. Észrevétlen maradt a maga hétköznapi diszkrét, rejtett jelenlétében, mégis az ő főszereplése példa nélkül való az üdvösségtörténetben.

Mária jegyese bizakodott az Úrban, elfogadta élete történéseit anélkül, hogy megértette volna azokat, bátran és erősen vállalt főszerepet, a Szentlélek erejéből fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: Ne féljetek! – mert a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek. Szent József ezzel mutatja meg számunkra, hogy milyen a kreatív bátorság, amely a gondokat lehetőségként képes szemlélni és bízik a gondviselésben, miközben szembenéz családja konkrét problémáival. Az ács József azt is megtanítja nekünk, hogy a fáradozással megszerzett napi betevő kenyérnek értéke, méltósága és öröme van. Arra hív meg bennünket, hogy újra és újra felfedezzük a munka értékét, jelentőségét és szükségességét, hiszen így tudunk tevékeny részt vállalni az üdvösségben, önmagunk, családunk és társadalmunk megvalósításában.

Szent József ezen mozzanatok által jelképévé vált a gyengédségnek, elfogadásnak, támogatásnak és megbocsátásnak, a fáradságos munka értékének, valamint a nők iránti szeretet- és tiszteletteljes bánásmódnak. A ő példájában elmélyülve, hamarosan olyan tanúságtételeket mutatunk be, amelyek – bízunk benne -, hogy értékes mozzanatokkal gazdagítják majd az olvasók életét. Kövessétek  a honlapunkat, illetve a lelkészség Facebook oldalát!