Bemutatkozás

Minden életszakasznak van sajátossága, és minden korszak új kihívásokat, addig ismeretlen élethelyzeteket hoz magával. Ilyen időszak a hallgatói élet is. Hogyan lehet ebbe beemelni Istent? Van-e helye egyáltalán valamilyen természetfelettinek az ember életében? Az egyetemi lelkészség feladata pontosan ebben áll: újra és újra megtalálni azokat a mozzanatokat és területeket, ahol be lehet lépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi, ahol jelen akar lenni az Isten. Ezt a jelenlétet igyekszünk közösen felfedezni és kiaknázni.

Törő András atya 2018 augusztusától a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség vezetőjeként kapcsolódik be az egyetemi hallgatók életébe. Egyetemi lelkészként kiemelt feladata, hogy a fiatalokat kísérje, és élővé tegye a Krisztus-követést az egyetemista mindennapokban. Ennek ereje a jelenlétben rejlik: jelen lenni a fiatalok között, hiszen a találkozás, a közösség olyan mozgatórugó, amelyre minden embernek szüksége van. 2019 márciusától a munkát Szilágyi Eszter segíti, aki a lelkészség feladataink koordinálását látja el.

Hogyan valósul ez meg? Lépések és belépések, egymásra hangolódások és kapcsolódási pontok. Az egyetemi lelkészség szervezésében zajló programok, az élet kérdéseit megvilágító beszélgetések és kötetlen találkozások lehetőséget adnak az egyetemisták számára, hogy Istent a hétköznapok fókuszába helyezzék. Mindezek élményt nyújtanak, amely által a fiatalok otthon érezhetik magukat az Egyházban, és innen erőt merítve tudnak útjukra indulni, hogy a hétköznapok küzdelmeit megvívják, csodáit pedig megéljék.

A lelkészség munkáját nem csak a szervezett programok és alkalmak építik fel, hanem hozzá tartozik a folyamatos jelenlét. Ezeknek a spontán találkozásoknak a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium és a Megtestesülés Plébánia biztosít helyet, ahol a hallgatók bátran fordulhatnak az egyetemi lelkészséghez bármilyen témában. Célunk, hogy minél közelebb kerüljünk a fiatalok mindennapjaihoz, amelyben iránytűként szolgálunk, és életvezetésükben kísérjük őket. A kollégium épülete azon találkozások színtereként is szolgál, amely a hallgatók hitéleti növekedéséhez járul hozzá.

A lelkészség 2019 márciusától új küldetést vállalt: szentmisére hívják az egyetem hallgatóit! Egyetem-közeli helyszínen, a Megtestesülés templomban, hallgatóbarát időpontban, vasárnap esténként 19:30-tól várják (nem csak) a fiatalokat, hogy együtt tapasztalják meg a találkozást Istennel, önmagukkal és társaikkal. A szentmise fiatalos lelkülete, a közös szolgálat és az utána következő kötetlen beszélgetés az örömteli Krisztus-követésre és a hit életszerű gyakorlására bátorítja az egyetemistákat!

Hogyan érhetsz el bennünket?

A találkozások, a közösségi élmények és tartalmas beszélgetések nem elvesznek a fiatal idejéből és életéből, hanem betöltik azt!