Aki mást felüdít, maga is felüdül!

A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség és a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium is csatlakozott a Dorkász Szolgálat Alapítvány „Kék vödör” akciójához. A gyűjtés során 40 vödörnyi tartós élelmiszer sorakozott a kollégium folyosóján és a lelkészség irodájában. Az adakozás öröméről  a kollégista fiúkat kérdeztük:

Molnár Máté, gyógyszerész hallgató:

Amikor Törő András atya bátorított bennünket, hogy csatlakozzunk az akcióhoz, elszántan álltam mellette, hogy néhányan összefogunk, és megtöltünk egy vödröt. Biztatni kezdtem a barátokat is, majd egyik napról a másikra öt vödör lett  a jól kigondolt egyből. Nekem a legnagyobb tapasztalást ez az együtt mozdulás adta. Egy jó ügy érdekében pillanatok alatt lépést tett a közösség. Ez az összefogás elmélyítette a személyes kapcsolatot Istennel és rávilágított a közösség értékteremtő erejére is.

Ecsenyi Balázs, pszichológus hallgató:

Az adományozás az életünk természetes és szerves részévé kell, hogy váljon. Magától értetődő, hogy elmegyünk bevásárolni, és megvesszük az étkezéshez szükséges termékeket. Miért ne válhatna természetszerű gyakorlattá, hogy nem csak saját magunkról gondoskodunk?  Ennek a gondolatnak először fejben kell megszületnie, majd áthelyezni a gyakorlatba azt a végtelen egyszerű mozdulatot, hogy a polcról nem csak a saját, hanem a rászoruló emberek asztalára is leemelünk egy kis élelmiszer formájába csomagolt figyelmességet.

 

Rédai Gábor, biológus hallgató:

Lényeges üzenete ezeknek a kezdeményezéseknek, hogy kinyíljon számunkra a világ, és észrevegyük a körülöttünk zajló jelenségeket. Látnunk kell a valóságot, a jelen küzdelmeit, még akkor is, ha ezek fájdalmasak. Hiba, ha nem veszünk tudomást a krízisekről, határhelyzetekről. Ebben a jelenben élünk, annak minden valóságával. Akkor tudjuk építeni Isten országát, ha merjük beemelni a hétköznapjainkba ezeket a valóságokat.

Márta László, PhD hallgató:

„Aki mást felüdít, maga is felüdül” – olvassuk a Biblia soraiban (Péld. 11,25). A kollégium életének titka, hogy együtt éljük meg a hit ajándékait. Kölcsönösen és feltétel nélkül segítjük egymást. Ezek a közösen megélt jó cselekedetek rámutatnak az alázat, a kitartás, és bátorság hármasára, amely mozgatórugója a kollégista fiúk mindennapjainak. Ezekkel a cselekedetekkel nem csak pillanatnyi feladatot élünk meg, hanem egymást és önmagunkat készítjük az életre, a szüntelen tettrekészséget igénylő életre. Ezek által nem csak tanuljuk az életet, hanem ízleljük és tapasztaljuk.

Köszönjük mindazoknak a kollégista fiúknak, a lelkészség fiataljainak és a vasárnapi esti szentmisére érkezőknek, akik adományaikkal segítették a gyűjtést! Továbbra is bátorítunk benneteket, hogy a cselekedetek által legyetek kitartóak a jóban!