Útravaló advent harmadik vasárnapján

Mi jellemezte Keresztelő Jánost? 4 fontos dolog az ő személyéről, és arról, hogy mit tanulhatunk tőle, mit és hogyan válthatunk tettekre:

  1. Messzemenőkig elítélt minden rosszat mindenkiben, semmilyen rosszal nem volt hajlandó kompromisszumot kötni. Nem lépett olyan kompromisszumba, amely Isten igazságát elferdítette volna.
  2.  Mindig volt pozitív üzenete. Felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes a jót tenni. Ha egyengetjük az utat az Istennel való találkozás felé, annak mindig megvan a gyümölcse.
  3.  Életét az Istennel való személyes találkozás mozgatta. Mindig volt ideje az Istenre. Nem a személyes gondolatait, a személyes bölcsességét osztotta meg az emberekkel, hanem azt, amit az Istentől megtanult.
  4. Irányt mutatott, mint egy jó útjelző tábla. Jézust állította a középpontba, és erre alapozva mutatta meg, merre kell haladni, hogy értelme legyen az életnek.

Hogyan helyezhetjük át ezeket a saját életünkbe?

1. Legyünk bátrak, hogy felvegyük a versenyt a hétköznapok igazságtalanságaival! A személyes felelősségünk felismerésével merjük szóvá tenni, ha valami vagy valaki a bűn útján halad. Ezzel nem a személyt ítéljük el, hanem rámutatunk, hogy a tettek nincsenek a helyükön.

2. Ne a rossz hírek, a rossz tapasztalatok, a butaság uralja el a világunkat, hanem beszéljünk a jóról, Isten jóságáról. Kerekedjünk felül a  hétköznapok rossz tapasztalatain a jóság erejével. Az is személyes felelősségünk, hogy tudjunk a jóról beszélni, legyen jóság a szívünkben, és legyen olyan jó dolog az életünkben, amelyet meg tudunk osztani másokkal.

3. Növekednünk kell a szeretetben, az Istennel való kapcsolatunkban. A hitünk nem pillanatnyi történés, hanem olyan tényező, amelyért tennünk kell, amely feladatot ad számunkra. Ismerjük fel, hogy hitéletünk gondozásában jó dolog tevékenykedni!

4. Igyekezzünk a mindennapjainkban magunkat és másokat Isten felé kell irányítani, a cselekedeteinket, teendőinket ennek a függvényében megszervezni!

Törő András atya elmélkedésének teljes szövegét itt hallgathatjátok meg: