“…A jó cselekedetek, az ima és a türelmes Istenre hagyatkozás, ami segíthet”

Tanúságot tenni a férj szerepéről, az apaságról egy különösen nehezen megfogalmazható mozzanat, hiszen sokszor érezhetjük, hogy nem tudunk elég jók lenni, főleg igazán jó gyakorlatokat, sarkalatos pontokat megosztani róla. Családapaként természetesen szívből foglalkoztat a feleségem, a gyerekeim testi és lelki egészsége, de apai hivatásom arra is rádöbbentett, hogy egyedül a példamutatás az, amely segítheti a családom tagjait a boldogabb földi élet, valamint az üdvösebb túlvilági élet felé. Persze, ez a példamutatás sem könnyű terep, hiszen akármennyire is igyekszünk a hétköznapi gyarlóságainkat elrejteni, a gyermekek és főleg ők, kitűnő érzékkel látják meg rajtunk a bukdácsolásokat, az elesettségünket. Ekkor éljük meg igazán, …

“…A jó cselekedetek, az ima és a türelmes Istenre hagyatkozás, ami segíthet” Tovább

“…Az Úr bármilyen nehéz ösvényre is vezetett minket, azt mindig kikövezte előttünk”

Amikor megkaptam a levelet a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészségtől, melyben felkértek arra, hogy írjak pár sort Szent József-évéhez kapcsolódóan az én keresztény hitemben megélt apaságról, bevallom, nagyon meglepődtem. Meglepődöttségem oka az volt, hogy én református vagyok, így attól tartottam, tévedés történt, s valójában nem nekem akarták a levelet címezni. De mivel ez egy nagyon megtisztelő felkérés, nem szerettem volna egyből visszautasítani azt, s pár gondolatomat szívesen megosztom az apaságról és Szent Józsefről, hátha érdekes lehet egy katolikus felületen egy református édesapa vallomása. Nekünk, reformátusoknak egészen más a viszonyunk a szentekhez, mint katolikus testvéreinknek. Éppen ezért bevallom, hogy nem is …

“…Az Úr bármilyen nehéz ösvényre is vezetett minket, azt mindig kikövezte előttünk” Tovább

“Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36)

Dr. Harsányi Endrének hívnak, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság főigazgatója vagyok. Szent József példáját követve a legfőbb felelősségem a családom biztonságának a megteremtése. A munkában szeretnék példát mutatni a fiaimnak. Értékrendemben az első helyen az érték teremtés áll, amit követ a szolgálat, a fáradhatatlan szorgalom és a munka iránti alázat. Ahogyan Szent József sem panaszkodott a munkával járó fáradtságra, úgy én sem szoktam. Szeretem azt a kifejezést, hogy a jól végzett munka öröme. Ha valaki jó minőségben, odaszántan, elmélyülten és gyümölcsözően csinál valamit, akkor joggal éli át a jól végzett munka örömét. Én törekszem erre. De …

“Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) Tovább

Az apa útja

Hol is kezdődik az apává válás folyamata? Talán ott, amikor – isteni adományként – olyan édesapával ajándékoz meg minket a Teremtő Atya, akiben megtapasztalhatjuk a gondoskodó szeretetet, azt a biztonságot, azt a jóságot, ami helyet, otthont ad a világban. Az én édesapám kisgyermekkorom legelső emlékeiben is ilyen apa, a felejthetetlen közös kirándulások, a játékok, a barkácsolás, a lehetetlen helyzetek megoldása, vagy a kamaszkor óhatatlan viharait végtelen türelemmel viselő „jó atya”, aki ott van, akkor is az ember háta mögött biztos támaszként, amikor a tinédzser makacs fejjel önmagát hiszi a legbölcsebbnek a világon. S talán ott folytatódott az apává válás, amikor …

Az apa útja Tovább

“Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor nem hagyja el, amikor idősebb lesz.”

„Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek. Magad járj elöl jó példával, a tanításban légy kifogástalan, és komoly.” (Tit 2, 6-8) Berényi András vagyok, 57 éves, 31 éve házas, 5 gyermek édesapja. Klinikai addiktológiai szakpszichológus, szupervizor vagyok, jelenleg az Egyetemen dolgozom, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetőjeként. Feleségem, Márti, orvos, lelkigondozó, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának koordinátora. Hálás vagyok Mártiért, hisz nélküle nem lenne ma öt nagyszerű gyermekünk: Vince András (29), Lilla Márta (26), Janka Orsolya (23), Emma Valéria (19) és Rebeka Anna (15), akik Isten nagylelkű ajándékai az életünkben. Akik számomra az életem. 2020-ban a Szent Anna Székesegyházban …

“Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor nem hagyja el, amikor idősebb lesz.” Tovább

A generációk közötti jó kapcsolat Isten áldása

Szent József-év alkalmából a következő sorokban Gerhes József tanúságtételéről olvashatunk: Korunkban sajnos egyre nagyobb támadás éri az Úrtól rendelt természetes családi közösséget. Az isteni kegyelem mellett önmagunknak is tennünk kell családunk egészséges, keresztényi voltáért. Jómagam fontosnak tartom és hosszú évek óta szervezője is vagyok a nagy, családi összejöveteleknek, közös ünnepléseknek és nyaralásoknak, amelyek által a generációk közötti szeretetteljes és egymásra odafigyelő, gondoskodó példát át tudjuk adni gyermekeinknek. Mindannyian más és más érdeklődési körrel, világnézettel és véleménnyel rendelkezünk a nagy családon belül, mégis igyekszünk egymást elfogadni és értékes időt tudunk egymásra szánni. Ez sohasem zökkenőmentes, hiszen ahányan vagyunk például egy – …

A generációk közötti jó kapcsolat Isten áldása Tovább

“…Ez nem kötelességem, hanem az apai szerepem természetes velejárója.”

Szent József-év alkalmából írásunkban szeretettel osztjuk meg Vojtkó Ferenc gondolatait: Az én örökségem, hogy van előttem egy igazán jó példa: Édesapám. Gyermekként, fiatalként Ungváron éltem, ahol a hit gyakorlása nem volt egyenlő azzal, hogy templomba vagy közösségbe járjunk. Ott a hit szigorúan magánügy volt. Ez a magánügy azonban a családi életünk színterén, a családi ház falain beleül napról napra kibontakozott és kiteljesedett: Édesapám, amikor tehette, minden egyes napon odatérdelt az ágyam mellé, majd közösen imádkoztunk, ez nem maradt el soha. A közös imádságokból kérdések születtek a gyermeki „én”-ben, amelyekre mindig kaptam választ. Amikor a nagyszülőkhöz beléptünk a régi családi házba, …

“…Ez nem kötelességem, hanem az apai szerepem természetes velejárója.” Tovább

“…Hiányérzet helyett egyre több boldogságban lehet részünk”

Amikor egy férfi eléri azt az életkort, hogy házasságot kössön és gyermeket vállaljon, pont a kellős közepén van annak az életbeli korszaknak, amelyik azt diktálja: „fiatal vagy, erős vagy, érjen minél több impulzus, szerezz minél több élményt!”. Egyszerű lenne mindezt a reklámokra, filmekre, vagy a korszellemre fogni, de ennél valószínűleg többről van szó. Természetünk, talán a génjeink is erre terelnek bennünket. A házasság és a gyerekért való felelősség viszont teljesen más irányba visz. Azokkal együtt bejön az életünkbe a lecsillapodás, a háttérbe húzódás, a rutinok kialakítása. Valószínűleg azért van annyi kudarcba forduló házasság, mert nem vagyunk felkészülve, felkészítve arra, hogy …

“…Hiányérzet helyett egyre több boldogságban lehet részünk” Tovább

“…A legfontosabb az, hogy bátran kell vállalni az apai léttel kapcsolatos kihívásokat”

Szent József-év alkalmából írásunkban szeretettel osztjuk meg Becsky András gondolatait: Nagy és összetartó családban nőttem fel, nem is volt számomra kérdés, hogy a Jóisten segítségével ezt a szüleimtől kapott ajándékot én is továbbadjam. Hárman vagyunk testvérek, és talán emiatt is már fiatal korom óta úgy tekintettem a felnőtt létre, hogy majd én is három gyermeket szeretnék. Feleségemmel az egyetemet követő évben össze is házasodtunk és rá egy évre megszületett az első gyermekünk. A mai világban talán fiatalon, 26 évesen váltunk szülőkké, és emlékszem, hogy milyen megilletődve, örömmel teli aggodalommal álltam a szülőszoba mellett, mikor a szülésznő Dóri lányomat a kezembe …

“…A legfontosabb az, hogy bátran kell vállalni az apai léttel kapcsolatos kihívásokat” Tovább

“…Imádkozunk minden nap, hogy a Szentlélek segítségével tudjuk átadni a hitet”

Majtényi Bálint vagyok, 45 éves, 24 éve élek házasságban, 9 gyermekünk van és 4 éve élünk Debrecenben. Több mint 15 éve tagjai vagyunk a Katolikus Egyház Neokatekumenális Út közösségének. Számunkra nagyon fontos és meghatározó ehhez a közösséghez tartozni, mert az évek távlatából jól látjuk, hogy Isten e közösségen keresztül belépett az életünkbe, és türelmes szeretetével, szabadságunkat nem elvéve – változtatja életünket. A történetünk, amit most itt leírok, nem egy varázsütésre történt, hanem egy hosszú út, ami mind a mai napig tart és amin folyamatosan haladunk és komolyan tapasztaljuk Isten szeretetét. Ezt a tapasztalatot szeretnénk átadni gyermekeinknek. Ezért imádkozunk minden nap, …

“…Imádkozunk minden nap, hogy a Szentlélek segítségével tudjuk átadni a hitet” Tovább