A hit és az értelem találkozása – betekintés az V. Fides et Ratio konferenciába

A Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium április 26-án ötödik alkalommal rendezte meg a Fides et Ratio – Hit és Értelem multidiszciplináris konferenciáját, melyen neves egyetemi oktatók, kutatók tartottak előadást meghívott vendégként, valamint a Debreceni Egyetem hallgatói mutathatták be előadásaikat.

A már hagyományosnak mondható, minden tavasszal megrendezésre kerülő konferenciát Palánki Ferenc fővédnökségé alatt szervezték meg a Szakkollégium munkatársai, valamint hallgatói. A Konferenciát Dr. Törő András szakkollégiumi igazgató nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy

„szakkollégiumunk három alappillérre épült, amelyek a hit, közösség, szakmaiság és ezen a konferencián a szakmaiságot szeretnénk még jobban ápolni a különböző diszciplínák segítségével. Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink hitének ápolása mellett lehetőségeinkhez mérten szellemi értelmüket is ápoljuk, gyarapítsuk ezáltal közelebb hozzuk számukra a tudomány világát szakkollégiumunk keretei között.”

A konferencia Szervező Bizottságának elnöke Márta László elmondta, hogy a konferencia alapvetően két részre osztható, egy délelőtti plenáris szekcióra és két egymással párhuzamosan futó délutáni hallgatói szekcióra.

„A hagyományainkhoz híven a délelőtti plenáris szekcióba leginkább neves egyetemi oktatókat, kutatókat hívunk, hogy bemutassák jelenkorunk legaktuálisabb kutatásait, és ennek köszönhetően bővíthetjük szakkollégistáink és a konferenciára jelentkezett egyetemisták látókörét. A délutáni szekciókban főleg a Debreceni Egyetem hallgatói mutathatják be kutatásaikat. Leginkább a Bölcsészettudományi, Állam-és Jogtudományi, valamint az Átalános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói képviseltetik magukat konferenciánkon.”

A Szervező Bizottság elnöke kiemelte, „amellett, hogy az egyetemista ifjú kutatók bemutathatják kutatásaikat, azért is remek alaklom ezen konferencia mert a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában teljesítményként elszámoltathatják, így a szellemi hasznosság mellet, valamilyen formában materiális hozadéka van is van részt venni konferenciánkon”.

Az idei konferencián összesen húsz egyetemista számolt be aktuális kutatási eredményéről, és a szervezők elmondása alapján az látható, hogy évről évre gyarapszik az előadók száma, ami jól mutatja, hogy van igény a Fides et Ratio konferenciára, ebből kifolyólag a tervek szerint a következő tanévben is megrendezésre kerül ezen tudományos esemény.

A délelőtti szekcióban az alábbi plenáris előadások hangoztak el:

  Dr. Dobos Nikoletta, egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem, Biofarmáció tanszék – Gén-és sejtterápiás eljárások vallási és etikai vonatkozásai

Dr. Pete László egyetemi tanár – Debreceni Egyetem, Olasz Tanszék – A pápa vezetésével, vagy a pápa ellenében? Az olasz egyesítés dilemmái

Eiben Tamás plébános, iskolalelkész – Nyíracsádi Szent Kereszt felmagasztalása Plébánia – Mohács, a magyar történelem exegézise