Azbej Tristan előadása az üldözött keresztény családokról

Gyakran vizsgáljuk a kereszténységet, mint vallást, történelmet, hovatartozást, értéket vagy életformát. Mit is jelent valójában kereszténynek lenni a világban? Diognétosz egy Kr. u. 2-3. századi levélben így ír a keresztényekről:

(…) Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak; mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek; káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek; amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak. (…) Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való; a keresztények is a világban vannak, de nem e világból valók. Láthatatlan a lélek, melyet a látható test börtönöz be; a keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de vallásuk láthatatlan marad. A test gyűlöli a lelket és küzd ellene, noha a lélek nem követ el ellene semmi igazságtalanságot, csak akadályozza a gyönyörök élvezetében; a világ is gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igazságtalanságot nem követnek el, csak ellenállnak gyönyöreinek. A lélek szereti a testet, mely őt gyűlöli, és a test tagjait is; a keresztények is szeretik azokat, akik gyűlölik őket. A lélek ugyan a testbe van zárva, de a lélek tartja össze a testet; így vannak a keresztények is, a világba vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik; a keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, a mennyben várják a romolhatatlanságot. Ha étel és ital dolgában mostohán bánnak vele, a lélek jobbá válik; a keresztények is sokasodnak, noha naponta üldözik őket. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt.

A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség kiemelt feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a mindennapokban felfedezzük keresztény értékeket, azok üzenetét és valóságát, illetve ezáltal segítsük a fiatalok személyiségbeli fejlődését, hitbeli növekedését. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy felkészítsük a fiataljainkat a felelős családi éltre, és formáljuk bennük az erre való készséget. Annak érdekében, hogy ezt megteremtsük, évről évre szervezünk olyan programokat, egyetemi kurzusokat, különböző találkozási pontokat, ahol fókuszba kerülnek az ehhez kacsolódó témák, melyeken keresztül felismerhetjük a család, mint közösség értékteremtő erejét. Az 2020/2021-es őszi félévben az egyetemi lelkészség vendége lesz Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, aki az üldözött keresztény családok hitvalló életéről tart előadást.

Az előadás minden érdeklődő számára nyitott, illetve ingyenesen látogatható, regisztrációra nincs szükség. Várunk szeretettel minden testvérünket október 13-án 16 órától a Megtestesülés Plébánia templomában! Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel, az előadáson viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot, illetve igyekezzenek a távolságtartást figyelembe véve helyet foglalni! Megértésüket köszönjük!