Együtt zarándokoltak az országban működő katolikus egyetemi lelkészségek közösségei

Aki zarándokol, nem rohan, aki zarándokol, nem menekül… együtt zarándokoltak az országban működő katolikus egyetemi lelkészségek közösségei

2022. szeptember 24-25 között megrendezésre került a már hagyományosnak mondható országos zarándoklat egyetemistáknak. A korábbi évekhez hasonlóan a zarándoklat kiinduló pontja a salgótarjáni Jézus Szíve Plébánia volt, a cél pedig a Mátraverebély-Szentkúton található Nemzeti Kegyhely.

A megközelítőleg 20 km-es zarándokutat az ország különböző egyetemein tanuló hallgatók, valamint az őket kísérő egyetemi lelkészek közösen tették meg. A zarándoklaton mintegy 120 fő vett részt: együtt zarándokoltak a Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, a Budapesti Görögkatolikus Egyetemi Lelkészség, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, valamint a Győri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség közösségei.

Az esemény egy rövid köszöntővel kezdődött a salgótarjáni Jézus Szíve Plébánián, ahol a helyi plébános, Varga András atya üdvözölte a fiatalokat, majd a zarándokok imájának közös fohászával indította útjára a csapatot. Ezt követően Törő András országos katolikus egyetemi lelkészi referens köszöntötte a megjelenteket, akiket arra hívott meg, hogy közösen legyenek úton, nem csak a gyaloglás során, hanem az isten- és emberszeretet gyakorlásában, a hitbeli növekedésben, az egyházhoz való tartozásban, legfőképpen pedig az evangélium hirdetésében, a hiteles tanúságtételben.

A zarándoklat során számos áldással teli pillanatot életek meg a fiatalok, ilyen mozzanat volt az az útszakasz, amelyet csöndben tettek meg. A lelkészek arra kérték a zarándokokat, hogy a csöndben igyekezzenek felismerni és meghallgatni a – saját bensőjük mellett – a Teremtő Isten hangját, aki mindenkinek személyesen is üzenni akar ezen az úton.

A Szentkútra való megérkezéskor Palkó Julián OFM ferences szerzetes köszöntötte a fiatalokat és háláját fejezte ki, hogy rekordszámú egyetemista vett részt az idei zarándoklaton.

Az üdvözlő szavakat követően az egyetemi lelkészek szentmisét mutattak be Törő András atya celebrálásával a Nagyboldogasszony-bazilikában, ahol közösen hálát adtak az addig megélt élményekért, találkozásokért. András atya homíliájában a zarándoklatot párhuzamba állította Szent Gellért püspök és a Szűzanya életútjával miszerint:

egyikőjük sem arra az életútra készült, amelyet önmaguknak elterveztek, de mindketten felismerték az Isten akaratát, átadták magukat a gondviselésnek, engedtek az Isten tervének, és ebből adódóan egy sokkal gyümölcsözőbb és eredményesebb életutat járhattak be.

A fiataloknak szánt üzenetében kiemelte, hogy:

„merjük felismerni az Isten akaratát, merjünk engedni az Isten szavának, és akkor Ő mellénk szegődik szent kegyelmével, elkísér azon az úton, amelyre meghívott bennünket”.

A szentmisét, majd közös vacsorát követően a nap lezárásaként a fiatalok részt vehettek a ferences nővérek által vezetett virrasztáson a bazilikában, ahol az elmélkedéseknek és a zenés dicsőítésnek köszönhetően, elmélyíthették a keresztény hit, az élő istenkapcsolat valóságát.

A vasárnapi napon további lelki programok várták a zarándokokat. Az egyetemi lelkészek, illetve a ferences szerzetesek lehetőséget biztosítottak a szentgyónás elvégzéséhez, majd ezt követően Kiss Didák OFM tartott számukra katekézist „Az életszentségre szóló meghívás mindenkinek szól” címmel.  Az országos zarándoklatért végül ünnepi szentmise keretében adtak hálát az egyetemi lelkészek, a közösségek tagjai, illetve a ferences rendi szerzetesek, melyen nemcsak az egyetemista zarándokok vettek részt, hanem a Pió atya zarándoklat, illetve a búcsú résztvevői is bekapcsolódtak. A szentmisét Héray András, a Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség vezetője celebrálta. Gondolataiban megemlékezett Pió atyáról, és példaként állította életútját a fiatalok elé. A misét követően a hétvége élményeit ünnepi körmenet koronázta meg, amelyhez a zarándoklat résztvevői is csatlakoztak, tanúságot téve ezzel a keresztény hitükről és annak megvallásáról.

A kétnapos program a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, illetve a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium munkatársainak gondozásában valósult meg. A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani az esemény főtámogatójának az MKPK Ifjúsági Bizottságának, az országos egyetemi referatúrának, továbbá a szentkúti ferences közösségnek, valamint mindenkinek, aki elfogadta meghívásukat és jelen volt ezen alkalmon.

A szervezők kiemelték, hogy az egyetemistáknak hamarosan újbóli lehetőségük adódik a találkozásra, a kapcsolatok kibontakoztatására. 2023 februárjában Debrecenben kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozója, ahol tovább haladhatnak együtt a hétvégén megkezdett úton.