Isten mindenkinek akkora keresztet ad, amekkorát hordozni tud?

Fiatalok keresztútjára várjuk az egyetemistákat március 22-én, a 18 órai szentmisét követően a Megtestesülés Templomba!

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se legyen nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet. (Szalézi Szent Ferenc)

Mi a saját keresztünk és mit hagy Jézus keresztje bennünk? Arra hívunk most benneteket, fiatalokat, hogy együtt járjuk végig ezt a kérdést és azokat az állomásokat, amelyeken keresztül felismerhetjük életünk nehézségeit, kudarcait. Krisztus bátorságra buzdít mindenkit azáltal, hogy velünk együtt éli meg a kereszthordást. Élethelyzeteinkben Isten mindenkinek akkora keresztet ad, amekkorát hordozni tud. Ehhez a hordozáshoz pedig erőt is ad. Ez a kereszt csodája. Arra a reményre világít rá, hogy a bukások közepette sem vagyunk egyedül. A kereszt üzenetéből kiolvassuk, hogy „az Istent szeretőknek minden a javukra válik”.

Kövessétek Facebook eseményünket is: Fiatalok keresztútja