Közös felfedezések egy hivatásban: egyetemi lelkészek találkoztak

2022. május 31. és június 1. között került megrendezésre a hazánkban szolgáló katolikus egyetemi lelkészek találkozója Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. 

Az ország területén működő egyetemekhez az illetékes ordináriusok egyetemi lelkészeket neveznek ki, akik feladatul kapják, hogy a felsőoktatási intézményekben jelenvalóvá tegyék a Krisztussal való élő kapcsolatot, az egyházat, illetve meghívók és megszólíthatók legyenek a diákok, oktatók és dolgozók számára. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021-es őszi ülésén Dr. Törő Andrást, a Debreceni Egyetem római katolikus lelkészét bízta meg, hogy országos szinten koordinálja a kinevezett lelkészek munkáját. Ennek első lépéseként 2022 februárjában egy személyes találkozásra, kapcsolatfelvételre került sor, melynek keretében az újonnan kinevezett országos katolikus egyetemi lelkészi referens ellátogatott a paptestvérekhez, hogy a szolgálati helyüket és személyes tapasztalataikat megismervén, együtt alapozzák meg a jövőbeni közös munkát és élénk kapcsolattartást.

A lelkészek együttműködésének második lépésként valósult meg az országban szolgáló katolikus egyetemi lelkészek találkozója, amely az MKPK Ifjúsági Bizottságának segítségével került megrendezésre. A Bizottság ügyei között fontos mozzanatként szerepel, hogy támogassák az egyetemi lelkészek munkáját, akik az ifjúság egy kiemelt szeletének pasztorációját tűzik ki célul napról napra. Az egyedülálló és különleges találkozó alkalmával idő és tér nyílt meg arra, hogy a szolgálatot teljesítő atyák egymással is megismerkedjenek, illetve közösen gondolkodjanak az egyetemi lelkészi hivatásról, hogy ebből táplálkozva és erőt merítve tudják folytatni a mindennapok tevékenységeit. A találkozó folyamán a résztvevők többek között arra keresték a válaszokat, hogy mi a szerepe egy egyetemi lelkésznek, hogyan lehet ezt a tevékenységet beemelni a papi hivatás feladatköreibe, milyen belső és külső motivációk, illetve körülmények határozzák meg az egyetemi lelkészek munkáját, valamint szolgálatuk során milyen örömökkel és kudarcokkal találkoznak, milyen sajátosságokat látnak az egyetemista korosztály körében.

A válaszok keresését Berényi András, klinikai addiktológiai szakpszichológus, szupervizor segítette, aki jelenleg a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője. A szakember munkája során számos egyetemi hallgató életét segíti és kíséri, széles spektrumon látva a fiatalok lelki szükségleteit. Mindemellett a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye életében aktív szerepet vállal – többek között akolitusként is szolgál – jól ismervén az egyház dinamikáját és küldetését. 

A közös útonlevés eredményeképpen lehetőség nyílt megismerni azon feladatokat és tevékenységeket, melyekkel a lelkész munkatársak küzdenek. Összegyűjtötték azon kezdeményezéseket, melyek egy-egy helyen beváltak, jól működnek, közben pedig igyekeztek felmérni a rájuk bízott fiatalok aktuális helyzetét. Emellett a személyes beszélgetések, a közös szentmisék imádságai és a spontán tanúságtételek abban is segítettek, hogy az ország különböző pontjain szolgálatot teljesítő egyetemi lelkészek a jövő felé közösen, bizalommal tudjanak tekinteni. Ennek fényében kezdték el szervezni szeptember utolsó vasárnapjára (2022. szeptember 25.) az egyetemisták országos zarándoklatát, Mátraverebély-Szentkútra. Ezen zarándoklat Salgótarjánból indul a búcsút megelőző napon, ahová az egyetemi lelkészségek közösségeit várják. Az együttműködés további terveiben szerepel a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészség Találkozójának (KELET) megszervezése 2023 februárjában, valamint hagyománnyá formálódik az országban szolgáló egyetemi lelkészek találkozója is, hogy szolgálatukat évről évre egy gyümölcsöző kapcsolódási pont erősítse és segítse.