Ne egy steril egyházra vágyjunk, hanem a továbblendítő Istenre!

Boldog az az ember, aki megtapasztalta Isten irgalmas átölelését! – ezt érezzük Isten jelenlétében, amikor félelmeinkkel és vágyainkkal egységben merünk megmutatkozni. Ez a megmutatkozás történik meg a gyónásban. A gyónás bátorság, ahol a megerősítő, kísérő, továbblendítő Istennel találkozunk. Mégis felmerül jó néhány kérdés, amelyekre a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón együtt kerestük a választ:

Mi történik, ha szokássá válik a gyónás, és nem tekintem ajándéknak? Adottság számunkra az, hogy ha a rendszeres gyónás gyakorlásával együtt növünk fel, de ezen mindig túl kell látnunk, és alkalomról alkalomra fel kell ismernünk azt az értéket, amelyet a gyónás szentsége közvetít.

Hazugság-e a bűnbánat, ha a bűnt, amelyet meggyónok, újra és újra elkövetem? Fontos tudatosítanunk, hogy nem azért gyónunk, mert azt a bűnt nem fogjuk elkövetni többször. A gyónásban azt tesszük le, amit hozott a múlt. Azt, hogy mit hoz a jövő nem tudjuk: ami fontos az a szándék, a terv. Éppen ezért a gyónás egyfajta együtt gondolkodás Istennel.

Mi játszódik le bennem, ha azt, amit az egyház bűnnek tart, én nem tekintem annak? Én szeretnék egységben maradni, de nem értem a logikáját. Ezt az érzést tiszteletben kell tartani. De nem mindig tudhatjuk, hogy az érzésünk igaz-e. Ezért néhány szempontot érdemes figyelembe venni: az egyház törvénye tapasztalaton alapszik, azon a komoly és átfogó tapasztaláson, hogy mi a jó az ember számára; az egyháznak nem érdeke, hogy bűnt kövessünk el; adjunk esélyt az egyháznak, mint Jézus bölcsességének a kinyilatkoztatása.

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó a kérdésekre megfogalmazott válaszok mellett abban erősítette meg az oda látogató fiatalokat, hogy az Isten-kapcsolat egyik indikátora az emberekkel való kapcsolatunk. Isten jelenléte abban mutatkozik meg, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz.

A találkozások, élmények, az együtt haladás és a jelenlét. Ezek életünk olyan pontjai, amelyekben megjelenik az Istennel való kapcsolat, a krisztusi magatartás gyakorlásának iskolája. Ilyen élethelyzetekre hívunk benneteket a lelkészség programjain keresztül is. Találkozzunk legközelebb is egymással és Istennel, köszönjük az együtt töltött időt!