„Nem építkezhetünk aláaknázott földre!”

„Csak a valóságban és az igazságban növekedhetünk, nem építkezhetünk aláaknázott földre!” – ezzel a vezérgondolattal adott interjút a Magyar Kurírnak Hans Zollner SJ, aki a kiskorúak védelmére megalakított pápai bizottság tagjaként kiemelten foglalkozik az Egyházon belüli, gyermekeket érintő szexuális visszaélések problémakörével és annak megelőzésével.

Június 5-én ezzel a témával foglalkozunk a Megtestesülés Plébánián, ahová téged is várunk! Milyen kérdésekre tekintünk rá szerdán este?

Kik a visszaélések áldozatai, és minket hogyan érint ez a hétköznapokban? Mit kell tenni az elkövetőkkel? Vannak-e szabályok az egyházban és az egyházon kívül ennek a gyakorlatára? Mi a világiak szerepe ebben? Miért fontos az átláthatóság? Hogyan jön a képbe a média?

Hans Zollner SJ interjújában a következőkre világít rá:

Segíteni kell abban, hogy mindenki megértse, végső soron egyedül az átláthatóság „kifizetődő”. A bizalmat az igazságra lehet felépíteni. Ez nem csak emberi, hanem keresztény szempontból is igaz. Jézus azt mondja János evangéliumában (8,32): „az igazság szabaddá tesz benneteket”. Ahol nem mondják el az igazságot, ott nem vagyunk szabadok. A közösségi média korában, amikor azonnal megjelennek az információk, illúzió azt hinni, hogy információkat lehet késleltetni vagy elrejteni. A botrányokat nem az újságírók hozzák létre. Az újságírók megírják a botrányokat, amelyeket papok keltettek. A vádaknak ugyanis nagyon kicsiny része hamis vád, a döntő többségük igaz. Fel kell tehát ismernünk, hogy nem lehet szeletenként adagolni a hírt, hanem mindent meg kell mutatnunk, ami történt. Érthetően ez teszi szavahihetővé az Egyházat.

forrás: Magyar Kurír

Találkozzunk szerdán este, egy tartalmas beszélgetésre hívunk benneteket!