Életünk kapaszkodói: 3 üzenet Máriától

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Törő András egyetemi lelkész mutatott be szentmisét, és helyezte a jelen világ valóságába Mária karakterét. Mennyire aktuális ma Mária üzenete? Lehet-e példakép számunkra ma is? – tette fel a kérdést, amelyet Ferenc pápa Christus vivit c. apostoli buzdításának gondolataiból táplálkozva válaszolt meg. Íme három vesszőparipa és gondolat Mária szerepéről és valóságáról:

1. Frissesség és tanulékonyság: Mária megmutatja, hogy milyen legyen az egyház, milyenek legyünk mi, milyen legyen a közösség: olyan, amely frissen és tanulékonyan követi Krisztust. Sajátos fiatalos frissességgel, amely nem életkorfüggő. Fiatalon is el lehet veszíteni a kedvünket. A tanulás folyamatos nyitottság, folyamatos fejlődni képesség. Ha ez hiányzik az emberből, akkor az élet elveszíti a dinamizmusát, a fiatalosság elveszíti a lendületét.

2. Bátorság és nyitottság: Mária az első tanítvány, aki elsőnek találkozik a megtestesült igével. Mária példaképként áll előttünk abban, hogy hogyan tudunk mi is haladni az egyházban, az egyházzal és az egyházért. Mária szóba elegyedik az angyallal, az Isten üzenetének a hordozójával, akitől mert kérdezni, és a kérdésben benne volt az a vágy, hogy szeretné megértei Isten tervét. A kérdése nem kötekedés volt, hanem vágyódás Isten titka iránt. Mária egyenes „igen”-jének súlya és alapja az Isten iránti bizalom, a mindennapoknak az a jele, hogy Isten jelenének vagyunk a hordozói.

3. Velünk az Isten: Mária élete nem volt nehézségektől mentes. Ha nehézségek jelennek meg az életünkben, és az „igen”-jeink után keresztekkel találkozunk, akkor azt gondoljuk, hogy rossz úton vagyunk, meg kell fordulnunk, keresnünk kell egy nehézségektől mentes életet. Azonban a nehézségek, a keresztek, a megpróbáltatások nem azt jelentik, hogy rossz az irány, rossz az út. Nincs ugyanis könnyű boldogság. A boldogságért küzdeni kell. Küzdeni pedig csak akkor tudunk, ha van bennünk Mária frissességéből, tanulékonyságából, nyitottságából. Nem ígért az angyal könnyű életet Máriának. Azt viszont megígérte, hogy folyamatosan vele lesz az Úr. Ez a folyamatos Istennel való kapcsolat tesz bennünket erőssé, kitartóvá.

Mária üzenetéből kiolvassuk az élet kapaszkodóit: a döntés bátorságát, a bizalmat és az „igen”-t. A körülmények változnak ugyan, de minden életnek megvannak a maga kérdései, amelyekre nekünk kell választ adni itt és most. Mária ma is példakép. Akkor ér valamit az „igen”-ünk, ha minden másra „nem”-et mondunk, ami ezzel az „igen”-nel ellentétben áll. Mária „igen”-je, nyitottsága, frissessége példakép. Hogyan tudunk itt, most, ma Krisztus nyomába szegődni, és hogyan tudunk hűségesek lenni életünk „igen”-jeihez? Erre ad egyenes választ Mária, a názáreti leány, a fiatal Egyház modellje, az ő „igen”-jének súlya, a fiatalságában erős asszony, a nagylelkű leány, akinek jelenlétében született az Egyház, aki az égben az Anyánk.